Jdi na obsah Jdi na menu
 


Městská policie Šumperk

zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti města.
Každý má právo obracet se na zaměstnance města zařazeného k městské policii (strážník) se žádostí o pomoc, strážníci jsou povinni v rozsahu svých úkolů požadovanou pomoc poskytnout.

Úkoly Městské policie:

 • dohlížet na dodržování obecně závazných právních předpisů o ochraně veřejného pořádku
 • přispívat k ochraně bezpečnosti osob a majetku
 • dohlížet na dodržování pravidel občanského soužití
 • odhalovat přestupky
 • ukládat a vybírat v blokovém řízení pokuty za přestupky
 • upozorňovat fyzické a právnické osoby na zjištěné nedostatky a podle konkrétní situace činit opatření k jejich odstranění
 • ukládat a vybírat v blokovém řízení pokuty za přestupky, jejichž projednávání je v působnosti města
 • ukládat a vybírat v blokovém řízení pokuty za přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu spáchané neuposlechnutím zákazu, který vyplývá z místní úpravy silničního provozu.

Strážník Městské policie je při výkonu své pravomoci oprávněn:

 • požadovat vysvětlení od osob
 • požadovat prokázání totožnosti
 • předvést osobu
 • odebrat zbraň
 •  zakázat vstup na určená místa
 • otevřít byt nebo jiný uzavřený prostor
 • odejmout věc
 • použít technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla
 • zastavovat vozidla
 • vstupovat do živnostenských provozoven
 • používat donucovacích prostředků
 • používat psa
 • používat služební zbraň